FAQ

หากได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้องควรทำอย่างไร ?
admin
January 10, 2018

กรุณาติดต่อเราทันทีที่ หรือ 02-6199949 ระหว่าง 10.00 น ถึง 18.30 น ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์
พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ รายละเอียดสินค้า พร้อมรูปภาพสินค้าที่มีปัญหา
สินค้าจะถูกรับกลับจากเจ้าหน้าที่ขนส่งดต่อ Customer Service ไม่ได้