FAQ

การยืนยันคำสั่งซื้อใช้ระยะเวลานานเท่าไร ?
admin
January 10, 2018

โดยปรกติแล้ว ทางเราจะยืนยันคำสั่งซื้อเมื่อการชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
(หากเลือกชำระเงินปลายทางคำสั่งซื้อจะถูกยืนยันทันทีที่สั่งซื้อสำเร็จ)