FAQ

ฉันสามารถขอใบกำกับภาษีได้อย่างไร ?
admin
January 10, 2018

หากคุณลูกค้ามีความประสงค์จะขอรับใบกำกับภาษีจากการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ dslabsthailand.com
กรุณาส่งรายละเอียดดังกล่าวมาที่อีเมล์ hello@dslabsthailand.com ค่ะ รายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล
2. หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเลขบัตรประชาชน)
3. ที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษี
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (รับใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์)
5. หมายเลขคำสั่งซื้อสินค้า

ทางเราจะสามารถออกใบกำกับภาษีได้ หลังจากที่คุณลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว และเนื่องจากปริมาณการขอใบกำกับภาษีมีเป็นจำนวนมาก อาจจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการออกใบกำกับภาษี 1-2 สัปดาห์ หากภายใน 1 เดือนหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว คุณลูกค้ายังไม่ได้รับใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกลับมาที่ hello@dslabsthailand.com ค่ะ