FAQ

ระยะเวลาการจัดส่งช่วงลดราคา
admin
January 10, 2018

อาจมีความล่าช้าในการจัดส่งช่วงลดราคา ซึ่งใช้ 5-10 วันทำการหรือมากกว่าหลังจากสั่งซื้อช่วงลดราคา วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย เพราะมีปริมาณคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากช่วงปรกติ