การจัดส่งสินค้า

เราทำงานส่งสินค้าโดย Kerry

บริการส่งในประเทศ
– ฟรีค่าจัดส่งภายในประเทศ

ช่วงเวลาการจัดส่ง

– กรุงเทพฯและปริมณฑล 1-3 วันทำการ
– ต่างจังหวัด 2-4 วันทำการ

โปรดเข้าใจช่วงเวลาที่มีการสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะมีความล่าช้าของเวลาการจัดส่ง

*Kerry จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า ดังนี้
– วันอาทิตย์
– วันหยุดนักขัตฤกษ์

การคืนสินค้า

คุณสามารถทำการคืนสินค้าได้ภายใน 14วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

สินค้านั้นจะต้องไม่ถูกใช้ ป้ายฉลากสินค้าจะต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย และสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์

คุณต้องส่งคืนสินค้ามายังเราในสภาพเหมือนเดิมดังที่เป็นตอนที่ท่านรับสินค้า และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย ในกรณีที่สินค้าใดๆ ที่ส่งคืนกลับมายังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังคุณ
ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งของการคืนสินค้ามาที่เรา
เราจะทำการรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าของการส่งคืนกลับไปให้คุณ
หากต้องการคืนสินค้า กรุณาติดต่อบริการลูกค้าผ่านอีเมล hello@dslaboratoriesthailand.com