When hair loss is no longer a problem Revita High Performance Revitalizing Shampoo เรวิต้า ไฮ เพอฟอร์แมนซ์ รีไวทอลไลซิ่ง แชมพู แชมพูสูตรลดปัญหาผมบาง ผมขาด หลุดร่วงง่าย – ป้องกันผมบาง – เพิ่มความหนาแน่นให้กับเส้นผม – เสริมสร้างความแข็งแรงให้เส้นผม ช่วยการเกิดใหม่ให้เส้นผม เรวิต้า ไฮ เพอฟอร์แมนซ์ รีไวทอลไลซิ่ง แชมพูสูตรลดปัญหาผมบาง ผมขาด หลุดร่วงง่ายคือนวัตกรรมใหม่เพื่อการทำความสะอาดผมด้วยส่วนผสมที่ทรงประสิทธิภาพ (12 Actives) ล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เหนือชั้น ที่ช่วยการสร้างผมใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้น จากการตรงเข้าบำรุงแบบล้ำลึกถึงรากผม สระสะอาดอ่อนโยนได้ทุกวันหรือสระบ่อยได้ตามต้องการ ** เพิ่มคุณค่าการบำรุงเส้นมากยิ่งขึ้น เมื่อใช้คู่กับ เรวิต้า คอร์.ไฮเพอฟอร์แมนซ์ รีไวทอลไลซิ่ง คอนดิชันเนอร์ สูตรลดปัญหาผมบาง ผมขาดหลุดร่วงง่าย*